Merlinbau

Свържете се с нас


Адрес
гр. Казанлък
Офис: пл. Севтополис, № 15А, ет. 5, офис 22/23

България :

г–н Колев телефон за връзка +359 (0) 896108090

Владее Български,Руски,Сърбохърватски,Словенски езици

Австрия :

г–жа Ремес телефон за връзка 0043667792995

Владее Словенски,Английски езици

Германия :

г–н Джемайли телефон за връзка 004915146992514

Владее Македонски,Български,Албански,Сръбски,Английски,Немски,Италиански,Френски езици

г–н Которов телефон за връзка 00491797770135

Владее Немски,Българскии езици

Белгия

г–н Шпетим телефон за връзка 0032466022573

Владее Белгийски езици